Elektrownie Słoneczne

kompletne systemy zasilania PV

Komponenty i Akcesoria

podzespoły systemów PV

O Systemach Solarnych

wprowadzenie i poradnik

w naszym sklepie

Home  »  Technologie PV  »  Polikrystaliczna  »  Monokrystaliczna  »  Amorficzna  »  Inne


   Technologia Polikrystaliczna

Najczęściej stosowana technologia PV (fotowoltaiczna) bazująca na krzemie polikrystalicznym. Sprawność komercyjnych modułów polikrystalicznych sięga około 15%. Posiada najlepszy stosunek ceny do zysku. Głównym elementem składowym jest wysokiej jakości krzem krystaliczny, uzyskiwany w drodze przetapiania w sztaby (eng. ingots). Stopień czystości uzyskanego krzemu (podobnie jak w technologiach produkcji procesorów komputerowych) ma wpływ na sprawność fotoogniw i modułów PV. Krzem krystaliczny w trakcie jego przetapiania poddawany procesom uszlachetniania formowany jest w sztaby krzemowe, z których wycinane są cienkie płytki, ogniwa fotowoltaiczne, nazywane też fotoogniwami (eng. PV cells). Stopień czystości krzemu, grubość wycinanego fotoogniwa, technologia ich uszlachetniania stanowią o sprawności i trwałości technologii polikrystalicznej oraz są głównym Know How producentów systemów PV. Moduły PV produkowane na bazie tej technologii są najczęściej stosowanymi modułami, a ich udział w rynku technologii PV sięga około 80%. Obecnie produkowane moduły polikrystaliczne posiadają moc nominalną w zakresie od około 10Wp do 300Wp. Standardowo przeważają moduły o mocy około 200Wp, ale nie jest to reguła.

*Nominalna moc modułu polikrystalicznego nie stanowi o jego sprawnośći (!) czyli moduł o mocy 10Wp posiada taką samą lub podobną sprawność co moduł o mocy 250Wp. Moduł o mocy 200Wp będzie większy rozmiarowo od modułu 10Wp, ale o takiej samej lub zbliżonej sprawności.

**Głównym czynnikiem sprawności i trwałości modułu jest jego jakość (nie technologia) w wielu przypadkach może się okazać, iż bardzo dobrej jakośc panel polikrystaliczny (markowego producenta) będzie posiadał lepsze parametry fotoelektryczne aniżeli słabej jakości panel monokrystaliczny (no-name czy OEM). Ponadto kluczowym czynnikiem jest trwałość modułu PV a nie jego wysokie i często początkowe/chwilowe parametry fotoelektryczne, istotny aspekt w kontekście 30 lat użytkowania.

Nieznacznie niższa sprawność technologii polikrystalicznej, w porównaniu do technologii monokrystalicznej, wynika między innymi ze stopnia czystości krzemu, który w technologii monokrystalicznej wymaga wyższego stopnia czystości i jest uzyskiwany inna metodą aniżeli krzem polikrystaliczny.

Typologia: sztab krzemu » ogniwo » moduł PV (eng: ingot » cell » PV module)

Sztaba krzemu polikrystalicznego (ingot) Fotoogniwo polikrystaliczne, płytka składowa modułu (PV cell) Moduł PV polikrystaliczny

Moduł PV polikrystaliczny, nowyszy typ

Starsze fotoogniwa polikrystaliczne charakteryzują się dwukolorowym, charakterystycznym załamaniem kryształów krzemu, widocznym w pojedynczym ogniwie.

Zastosowanie

PV on-grid

Systemy PV podłączone do lokalnej sieci energetycznej (230/400Vac 50Hz)


PV off-grid

Systemy autonomiczne (odłączone od sieci) wyspowe oraz back'up, działające autonomicznie w środowisku napięcia 12/24/48Vdc lub hybrydowe w środowisku 12/24/48Vdc z konwersją na 230Vac/50Hz (back-up)

Sprawność fotoogniwa polikrystalicznego zależy między innymi od jego grubości, cięcia sztabu krzemu krystalicznego (ingot), im cieńsze ogniwo tym większa sprawność. Dlatego też technologie polikrystaliczną (podobnie jak monokrystaliczną) stosuje się głównie w stacjonarnych systemach zasilania, do zabudowy trwałej.

Nie stosuje się polikrystalicznych modułów PV w mobilnych systemach zasilania (np. kamperach, łodziach). Ze względu na występowanie sporych obciążeń, ciągłych drgań czy nawet uderzeń. W dłuższym okresie ich użytkowania występuje ryzyko mikropępknięć ogniw (mciro cracks). Pęknięcie jest w większości przypadków niewidoczne dla ludzkiego oka i objawia się spadkiem sprawności ogniwa na przestrzeni lat. Jest też trwałym i nienaprawialnym uszkodzeniem modułu PV.

Dla mobilnych systemów zasilania stosuje się moduły produkowane na bazie » technologii amorficznej

Więcej na temat sprawności technologii PV w dziale: » Infobox » Teoria, moc natężenie prądu.


© EBORX Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Solar for Kids fotowoltaiczny blog solar systems na facebook