Elektrownie Słoneczne

kompletne systemy zasilania PV

Komponenty i Akcesoria

podzespoły systemów PV

O Systemach Solarnych

wprowadzenie i poradnik

w naszym sklepie

Home  »  Informacje  »  Teoria  »  Praktyka  »  Kalkulator PV  »  Download


Kalkulatory PV

1. Kalkulator rocznej produkcji prądu
2. Znam moc systemu PV (Wp) jaka pojemność akumulatora (Ah) ?
3. Znam pojemność akumulatora (Ah) jaka moc systemu PV (Wp) ?
4. Znam zapotrzebowanie mocy urządzeń (Wh) jaka moc systemu PV (Wp i Ah) ? 

Kalkulacje orientacyjne dla instalacji PV o referencyjnym kącie nachylenia 35° i południowej ekspozycji systemu, azymut 180° . W przypadku odstępstwa od danych referencyjnych należy skorygować wyniki według tabeli poniżej, dane pomniejszające sprawność w %.

»  Tabela korekcyjna 


 

1. Kalkulator rocznej produkcji prądu

 


 

2. Znam moc systemu PV (Wp) jaka pojemność akumulatora (Ah) ?

 


 

3. Znam pojemność akumulatora (Ah) jaka moc systemu PV (Wp) ?

 


 

4. Znam zapotrzebowanie mocy (Wh), jaka moc systemu PV (Wp, Ah) ?

 

© EBORX Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Solar for Kids fotowoltaiczny blog solar systems na facebook